Borganäskronan Borlänges egna ljusstake

Borganäskronan


Under medeltiden, från omkring 1390, låg fogdefästet Borganäs på en udde i älven, strax sydost om Gammelgården, i Stora Tuna socken - nuvarande Borlänge kommun.

Borgen plundrades och brändes av frihets-kämpen Engelbrekt på midsommardagen 1434. Platsen grävdes till delar ut av hembygds-föreningens grundare, bruksläkaren Karl Edvard Hällsjö, 1922. Föremålen som påträffades då ingår nu i hembygdsföreningens samlingar. Bland föremålen finns delar av en ljuskrona/ljusstake av smidesjärn, utställd i Fornkammaren på Gammelgården.


En nytillverkad tolkning av ljusstaken har på föreningens önskan tagits fram av smeden Carina Nolåkers 2022.

Den går nu att beställa i numrerade exemplar, direkt från henne. (ca 1 månads beställningstid, exakt tid fås vid beställning)

Läs mer:

Bondeplågarens borg. Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs.

Mats Mogren och Kennet Svensson.

Riksantikvarieämbetet/UV, Stockholm 1988.

Borganäskronan 

Foten på kronan

De fragment som finns kvar av kronan från 1434