Skapande skola

Skapande skola

 

 

Historiskt Järnsmide

Här presenteras flera Skapande skola-projekt som jag kan genomföra. Jag är smed och utbildad lärare med 25-års erfarenhet som pedagog för barn i åldrarna 7-16 år.

Du kan se varje grupps information i en pdf-fil till höger om texten

 

Yngre barn (4-6 år): Jag förevisar smide för barnen i grupper och berättar om smidets historia i ca 30-40 minuter (beroende på gruppstorlek). Barnen får titta på och prova att trampa ässjan och prova att slå med hammaren medan jag håller i det varma stycket. Här får barnen också sätta på sig skyddsutrustning.

 

 

År 1-3

Kursbeskrivning:

Vi får en inblick i det historiska smidet som i århundraden har praktiserats på liknande sätt. Smedens verktyg har sett likadana ut sedan vikingatiden och fungerar lika bra idag. Vi får en grundläggande förståelse och kunskap i hur man smider olika föremål med hjälp av hammare, städ och kolässja. Uttryck som räckning, skrodering och hur man ytbehandlar järnföremål.

Vi smider en orm som sedan eleven tar med hem.Här får barnen också sätta på sig skyddsutrustning

Tidsåtgång ca 1,5 timmar Max 10 elever/tillfälle 

År 4-6

Kursbeskrivning:

Vi får en inblick i det historiska smidet som i århundraden har praktiserats på liknande sätt. Smedens verktyg har sett likadana ut sedan vikingatiden och fungerar lika bra idag. Vi får en grundläggande förståelse och kunskap i hur man smider olika föremål med hjälp av hammare, städ och kolässja. Uttryck som räckning, skrodering och hur man ytbehandlar järnföremål.

Vi smider en nyckelring/orm som sedan eleven tar med hem.Här får barnen också sätta på sig skyddsutrustning

Tidsåtgång: a 1,5 timmar Max 15 elever/tillfälle


 

År 7-9

Kursbeskrivning:

Vi får en inblick i det historiska smidet som i århundraden har praktiserats på liknande sätt. Smedens verktyg har sett likadana ut sedan vikingatiden och fungerar lika bra idag. Vi får en grundläggande förståelse och kunskap i hur man smider olika föremål med hjälp av hammare, städ och kolässja. Uttryck som räckning, skrodering och hur man ytbehandlar järnföremål.

Vi smider en krok eller nyckelring. Här får barnen också sätta på sig skyddsutrustning

Tidsåtgång: ca 2 timmar Max 15 elever/tillfälle 

Kostnader:

Står i varje PDF-fil nere till höger om texten för varje grupp.

Du kan kontakta mig om du har andra frågor.